NEN keuring

De NEN keuringen hebben als doel een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar bent u hier primair verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u aan de eisen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. De NEN inspectie toetst conform wettelijke eisen. Wij voeren de volgende NEN inspecties gekwalificeerd uit:

NEN 3140 Elektrische installaties keuren

NEN 2484 Keuren van trappen en ladders

Keuren hef- en hijsgereedschap

Keuren valbeveiligingsmiddelen

Meer weten over de mogelijkheden?

Wil je meer weten over NEN keuringen en ben je op zoek naar een passend advies?
Neem dan contact op met de specialisten van Rohs Safety Services.